Dotace na nová okna a dveře

nzul

Využijte státní dotaci a vyberte si u nás nová okna nebo dveře a zlepšete tak zateplení vašeho obydlí. Záměrem dotačního programu: Nová zelená úsporám Light je podpořit rychle realizovatelné zateplení, s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Dotace je poskytována na výměnu stávajících oken a dveří ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Obraťte se na nás, pomůžeme vám vybrat vhodná okna a dveře. Zaměření a zpracování cenové nabídky máte u nás zdarma.

Kolik získáte na okna

12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč

Kolik získáte na dveře

18 000 Kč / až 150 000 Kč

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.
  • Podporovaná opatření provedená po 12. září 2022


Kdo může žádat

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Příjem žádostí je otevřen od 9. ledna 2023


Podmínka nároku na dotaci

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.


Jak požádat o dotaci

Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

V případě zájmu vám s vyřízením žádosti pomůžeme.